• Overberg Agri (Edms) Bpk Overberg Agri met sy hoofkantoor op Caledon in die Overberg, is gefokus op twee aspekte wat van wesenlike belang is vir alle belanghebbendes naamlik: Volhoubaarheid en Welvaartskepping. Lees meer...
 • Graan Dienste Overberg Agri se produkte-afdeling behels hoofsaaklik die opberging en hantering van graan wat in toegeruste praktyk aangepaste silo's opgeberg en hanteer word.Lees meer...
 • Boltfast Hierdie bekende verspreider van industriële hegstukke, met takke in verskeie stede, is 'n filiaal van Overberg Agri.Lees meer...
 • Besproeiingsbeplanning & Dienste Ons bied professioneel voorbereide besproeiingsontwerpe en planne teen mededingende pryse. Lees meer...
 • Handelsafdeling Ons Handelsafdelings verskaf boerderybenodighede van hoë gehalte teen mededingende pryse deur 'n sterk fokus op die belangrikste boerderyinsette te plaas.Lees meer...
 • Promeal 'n Filiaal van Overberg Agri, Promeal vervaardig, bemark en versprei nat troeteldierkos na alle bekende handelaars in Suid Afrika. Lees meer...
 • Meganisasie Ons Meganisasie afdeling beskik oor die verskeie agentskappe soos Claas, Rovic & Leers en Vitamech, en bemark landboumasjinerie en onderdele.Lees meer...
 • Bredasdorp Slagpale Bredasdorp Slagpale bied slaggeriewe aan en die handelsmerk "Overberg Vleis" is reeds wyd bekend en vind toenemend byval vanweë die uitsonderlike kwaliteit van vleis vanuit die streek.Lees meer...
 • Versekeringsdienste Ons fokus hoofsaaklik op die versekering van boere, privaat individue,en ander besighede. Die afdeling beskik ook oor spesialis kennis in die versekering van wynkelders.Lees meer...
 • Bontebok Kalkwerke Bontebok Kalkwerke, met sy bekende handelsmerk P&B Kalk, vervaardig, bemark en versprei Landboukalk, Voerkalk, Afwitkalk, Boukalk, Watersuiweringskalk en Concrim nasionaal en internasionaal.Lees meer...

Handel

Die Handel verskaf boerderybenodighede van hoë gehalte teen mededingende pryse deur 'n sterk fokus op die belangrikste boerderyinsette te plaas.

Die Handel verskaf ook 'n groot verskeidenheid boumateriaal, buiteleweprodukte en brandstof aan kliënte.

Uitmuntende dienslewering en die instandhouding van goeie kliënteverhouding binne 'n ekonomiese aanvaarbare bedeling, is die dryfveer agter hierdie suksesvolle handelsbedrywighede.

As belangrike skakel in die suksesvolle handelsaktiwiteite beskik die onderneming oor 'n gefokusde aankope afdeling waar die beginsel van gesentraliseerde bedinging tot 'n mededingende voordeel lei.  Verskeie handelstakke en brandstofdiensstasies by elke handelstak word in die Overberg bedryf.

Bemarkers besoek produsente op hulle plase en bied daardeur boerderyinsette en kundige advies aan die produsent..
 

 • BESTURENDE DIREKTEUR - 
  OVERBERG AGRI BEDRYWE:

Francois Joubert
francoisj@overbergagri.co.za
Tel 028-214 3843
Sel 082 873 4131


 • AFDELINGBESTUURDER:  

Colin van Dalen
colinvd@overbergagri.co.za
Tel 028-214 3821
Sel 082 388 0565

 • SLEUTEL REKENING -          
 • BESTUURDER

Martin Ludik
Martinl@overbergagri.co.za
Tel 028-214 3800
Sel 082 742 1336


 • BESTUURDER LANDBOU -
 • BEMARKING

Tiaan Augustyn
Tiaana@overbergagri.co.za
Tel 028 424 1120
Sel 082 899 4963