• Overberg Agri (Edms) Bpk Overberg Agri met sy hoofkantoor op Caledon in die Overberg, is gefokus op twee aspekte wat van wesenlike belang is vir alle belanghebbendes naamlik: Volhoubaarheid en Welvaartskepping. Lees meer...
 • Graan Dienste Overberg Agri se produkte-afdeling behels hoofsaaklik die opberging en hantering van graan wat in toegeruste praktyk aangepaste silo's opgeberg en hanteer word.Lees meer...
 • Boltfast Hierdie bekende verspreider van industriële hegstukke, met takke in verskeie stede, is 'n filiaal van Overberg Agri.Lees meer...
 • Besproeiingsbeplanning & Dienste Ons bied professioneel voorbereide besproeiingsontwerpe en planne teen mededingende pryse. Lees meer...
 • Handelsafdeling Ons Handelsafdelings verskaf boerderybenodighede van hoë gehalte teen mededingende pryse deur 'n sterk fokus op die belangrikste boerderyinsette te plaas.Lees meer...
 • Promeal 'n Filiaal van Overberg Agri, Promeal vervaardig, bemark en versprei nat troeteldierkos na alle bekende handelaars in Suid Afrika. Lees meer...
 • Meganisasie Ons Meganisasie afdeling beskik oor die verskeie agentskappe soos Claas, Rovic & Leers en Vitamech, en bemark landboumasjinerie en onderdele.Lees meer...
 • Bredasdorp Slagpale Bredasdorp Slagpale bied slaggeriewe aan en die handelsmerk "Overberg Vleis" is reeds wyd bekend en vind toenemend byval vanweë die uitsonderlike kwaliteit van vleis vanuit die streek.Lees meer...
 • Versekeringsdienste Ons fokus hoofsaaklik op die versekering van boere, privaat individue,en ander besighede. Die afdeling beskik ook oor spesialis kennis in die versekering van wynkelders.Lees meer...
 • Bontebok Kalkwerke Bontebok Kalkwerke, met sy bekende handelsmerk P&B Kalk, vervaardig, bemark en versprei Landboukalk, Voerkalk, Afwitkalk, Boukalk, Watersuiweringskalk en Concrim nasionaal en internasionaal.Lees meer...

Aandeleverhandeling

Die Acorn Agri and Food aandeleverhandeling platform is nie gereguleerd soos ʼn gelisensieerde beurs in terme van die Finansiële Markte Wet, 19 van 2012 nie. Ten spyte van die feit dat die platform nie ‘n gereguleerde beurs is nie, verseker Acorn Agri and Food die integriteit van die stelsel, transaksies en rekordhouding deur goeie korporatiewe bestuur waaronder die jaarlikse oudit daarvan deur die interne ouditeure.

Enige klagtes oor die verhandeling van Acorn Agri and Food aandele kan gerig word aan die Groep Maatskappy Sekretaris, Annmarie Steyn by epos: annmarie@acorn.co.za of telefoon: 028 214 3824 of Andre Uys, die Hoofuitvoerende Beampte van Acorn Agri and Food Limited by epos: andre@acorn.co.za.

Aangesien aandele transaksies direk en onderling tussen gewillige kopers en verkopers onderhandel word, vind Acorn Agri and Food aandeletransaksies oor-die-toonbank plaas. Acorn Agri and Food sal, deur middel van die Aandele Administrasie Kantoor, aandeelhouers behulpsaam wees om gewillige kopers en verkopers te identifiseer en die partye voorsien van die nodige dokumentasie om die transaksie te fasiliteer en die aandeleregister opdateer na die afhandeling van aandele transaksies.

Nuwe aandeelhouers en makelaars moet by die Aandele Administrasie Kantoor registreer alvorens Acorn Agri and Food aandele gekoop kan word. Die volgende dokumentasie moet aan die Aandele Administrasie Kantoor voorsien word:


 1. Registrasievorm
 2. Aandele Administrasie ooreenkoms
 3. FICA dokumente
 4. Dividend terughou belasting vorm (vir maatskappye en beslote korporasies)
 5. Aanstelling van ʼn verteenwoordiger (vir maatskappye, beslote korporasies en trusts)


Kopers en verkopers van Acorn Agri and Food aandele kan die Aandele Administrasie Kantoor kontak om die aantal aandele wat die partye wil koop en verkoop en relevante pryse op die webblad te publiseer. Sodra ʼn potensiële transaksie geïdentifiseer is, gebaseer op tyd en prys prioriteit, sal die Aandele Administrasie Kantoor die partye behulpsaam wees om die transaksie direk en onderling te onderhandel. Die Aandele Administrasie Kantoor sal ook die partye van ʼn standaard koopkontrak en ʼn kontrak nota, waarop die kapitale bedrag, fooie betaalbaar en die Sekuriteit Oordragbelasting (betaalbaar deur die koper) aangedui word, voorsien. Tensy die betrokke aandele aan Overberg Agri gesedeer is, word die koopprys direk deur die koper aan die verkoper betaal.

Kopers en verkopers kan ook aandele verkooptransaksies onderhandel sonder om die Aandele Administrasie Kantoor te nader.

Mits beide partye behoorlik geregistreer is, sal die Aandele Administrasie Kantoor slegs die aandele op die aandeelregister oordra van die verkoper aan die koper indien die volgende voorsien is:

 1. Aandele verkoop ooreenkoms, onderteken deur beide partye.
 2. Aandele oordrag vorm onderteken deur die verkoper
 3. Bevestiging dat:
  1. Die koper en die verkoper, soos aangedui op die kontrak nota, die administrasie fooi van 0.5% van die waarde van die transaksie of 'n minimum fooi van R150.00 betaal het.
  2. Die koper die nodige Sekuriteite oordragbelasting betaal het ooreenkomstig die kontrak nota.
  3. Dat die koper die koop bedrag betaal het aan:
   1. Overberg Agri (indien die aandele aan Overberg Agri gesedeer is) of
   2. Die verkoper

Kommunikasie met die Aandele Administrasie Kantoor kan deur enige van die volgende kanale plaasvind:

Faks:                    028-212 1109

Telefoon:              028 214 3800

Epos:                   shares@overbergagri.co.za

Pos:                     Posbus 50, Caledon, 7230

Tensy die partye ʼn korter periode gespesifiseer het, sal alle aanbiedinge om aandele te koop en verkoop outomaties na 90 dae gekanselleer word.


Die gedeeltelike koop of verkoop van aandele sal op die webblad getoon word totdat die oorblywende aandele gekoop of verkoop word of totdat die periode verval of dit skriftelik gekanselleer word.


Aandeelhouers moet kennis neem van omsigtigheidsverklarings wat van tyd tot tyd deur Acorn Agri and Food uitgereik word en op die webblad gepubliseer word.


Enige van die volgende persone kan gekontak word in verband met navrae oor die verhandeling van Acorn Agri and Food aandele: Amanda Potgieter, Annmarie Steyn of Tanya Pretorius by telefoon nommer 028 214 3800.

2017 Omsigtigheisverklaring