• Overberg Agri (Edms) Bpk Overberg Agri met sy hoofkantoor op Caledon in die Overberg, is gefokus op twee aspekte wat van wesenlike belang is vir alle belanghebbendes naamlik: Volhoubaarheid en Welvaartskepping. Lees meer...
 • Graan Dienste Overberg Agri se produkte-afdeling behels hoofsaaklik die opberging en hantering van graan wat in toegeruste praktyk aangepaste silo's opgeberg en hanteer word.Lees meer...
 • Boltfast Hierdie bekende verspreider van industriële hegstukke, met takke in verskeie stede, is 'n filiaal van Overberg Agri.Lees meer...
 • Besproeiingsbeplanning & Dienste Ons bied professioneel voorbereide besproeiingsontwerpe en planne teen mededingende pryse. Lees meer...
 • Handelsafdeling Ons Handelsafdelings verskaf boerderybenodighede van hoë gehalte teen mededingende pryse deur 'n sterk fokus op die belangrikste boerderyinsette te plaas.Lees meer...
 • Promeal 'n Filiaal van Overberg Agri, Promeal vervaardig, bemark en versprei nat troeteldierkos na alle bekende handelaars in Suid Afrika. Lees meer...
 • Meganisasie Ons Meganisasie afdeling beskik oor die verskeie agentskappe soos Claas, Rovic & Leers en Vitamech, en bemark landboumasjinerie en onderdele.Lees meer...
 • Bredasdorp Slagpale Bredasdorp Slagpale bied slaggeriewe aan en die handelsmerk "Overberg Vleis" is reeds wyd bekend en vind toenemend byval vanweë die uitsonderlike kwaliteit van vleis vanuit die streek.Lees meer...
 • Versekeringsdienste Ons fokus hoofsaaklik op die versekering van boere, privaat individue,en ander besighede. Die afdeling beskik ook oor spesialis kennis in die versekering van wynkelders.Lees meer...
 • Bontebok Kalkwerke Bontebok Kalkwerke, met sy bekende handelsmerk P&B Kalk, vervaardig, bemark en versprei Landboukalk, Voerkalk, Afwitkalk, Boukalk, Watersuiweringskalk en Concrim nasionaal en internasionaal.Lees meer...Verbind tot die bemagtiging van ons mense

Overberg Agri is verbind tot die bemagtiging van ons mense, hetsy plaaswerkers of personeel.  Ons het dus ’n instrument, die Overberg Agri Ontwikkelingstrust, geskep om uitvoering hieraan te gee.

WAAROM DIE TRUST?

Elke onderneming wat ’n SEB-sertifikaat benodig, moet gehoor gee aan die kodes van goeie praktyk van die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging (Wet 53 van 2003). Om aan die vereistes van die ondernemings- en sosio-ekonomiese ontwikkelingselemente te voldoen, moet ’n besigheid onderskeidelik 3% en 1% van sy netto inkomste (na belasting) bydra tot die ontwikkeling van Swart, Bruin en Indiërs.

Die Trust dien as ’n platform wat met behulp van hierdie bydraes bemagtigingsprojekte op ’n optimale en billike wyse implementeer. Aangewese plaaslike gemeenskappe kan terselfdertyd voordeel trek uit dié projekte.

Die Trust bied aan begunstigdes ook geleenthede vir ekonomiese blootstelling aan beleggings.

FUNKSIES VAN DIE TRUST

Terwyl die Trust aan die vereistes van die BBSEB-kodes voldoen, onderneem die Trust om:

 • BBSEB-bydraes in te samel en te bestuur,
 • projekte vir sosio-ekonomiese en ondernemingsontwikkeling te identifiseer,
 • fondse aan begunstigdes toe te ken en
 • alle projekte te bestuur.

WIE KAN BYDRA?

Almal wat ’n bydrae tot die Trust wil maak of ’n SEB-sertifikaat benodig, word aangemoedig om hul gewig by die Trust in te gooi.

Deur die saamvoeging van bydraes sal die Trust in staat wees om meer doeltreffende projekte tot voordeel van begunstigdes aan te pak.

WIE IS DIE BEGUNSTIGDES?

Begunstigdes moet formeel en individueel geregistreer word en sluit Swart, Bruin en Indiërs in wat vir minstens 3 jaar permanent aangestel is by:

 • maatskappye in die Overberg Agri Groep of
 • kwalifiserende kliënte van Overberg Agri Bedrywe.

KWALIFISEER JY AS ’N KLIËNT?

Jy kwalifiseer as ’n kliënt van Overberg Agri Bedrywe indien jy betrokke is by primêre landbou en

 • sake doen met Overberg Agri Bedrywe en
 • ’n finansieringsooreenkoms met Overberg Agri Bedrywe het.

HOE OM BEGUNSTIGDES TE REGISTREER

Verdere inligting en registrasievorms is beskikbaar op Overberg Agri se webtuiste by www.overbergagri.co.za of kontak Annmarie Steyn by tel. 028 214 3800 of e-posannmaries@overbergagri.co.za.

“Indien ons saamspan en ons bydraes en SEB-pogings verenig, sal ons in staat wees om ’n beduidende langtermynbelegging in ons mense te maak.”  André Uys, Besturende DirekteurDokumente: