Graan en Landboudienste

Ons graan afdeling bied stoorgeriewe vir verskillende tipes graan in die Wes-Kaap. Dit beskik oor ’n totale silostoorvermoë van sowat 385 000 ton en het depots deur die hele Overberg- en Swartlanddistrik.

 Ons graanafdeling bedryf twee saadverwerkingsfasiliteite, waar ongeveer 10 000 ton saad jaarliks gesuiwer en versprei word.

Hierdie afdeling sluit ’n departement vir landbouadviesdienste in, met opgeleide raadgewers wat kliënte advies en ondersteuning bied met betrekking tot die tegniese aspekte van die verskillende produksiefasette.

 Boonop besit en bedryf ons ’n ten volle werkende kommersiële boerderyeenheid naby Caledon. Die Roodebloemplaas funksioneer terselfdertyd as ’n navorsingsfasiliteit vir verskillende proefplantprojekte. Verskeie jaarlikse geleenthede, soos die Overbergse Produsentedag en Plaaswerkersdag, word ook daar aangebied.

 Ons is ’n gevestigde bemarkingsfasiliteerder vir alle soorte graan en is ook direk betrokke by die bemarking van weidingsgewasse.

HOOFBESTUURDER

Johan Lusse
<ajohanl@overbergagri.co.za
Tel: 028 214 3813
Sel: 083 310 2362

Depots – Overberg distrik

Ons bedryf 15 graandepots met ’n algehele stoorvermoë van meer as 385 000 ton vir alle tipes graan, waaronder gars, koring, kanola, lupiene en korog.

Depots – Swartland distrik

Landbouadviesdienste

Ons afdeling vir landbouadviesdienste bied omvattende hulpbron- en steundienste vir landbouers. Die kernfunksie van hierdie departement is om volhoubare graan- en veeproduksie te ondersteun deur op landbouvoorligting en -ekonomie te konsentreer.

Landbouraadgewers pas wetenskaplike en praktiese kennis en ervaring toe om kliënte van advies oor produksiepraktyke en finansiële bestuur te voorsien. Ons span neem aktief deel aan verskeie finansiële studiegroepe, waar belangrike inligting gemoniteer en ingesamel word, en kliënte ontvang jaarliks meganisasie- en grondhuurkosteriglyne.

Raadgewers moniteer en vergelyk die produksie- en opbrengspotensiaal van nuwe én bestaande kultivars. Tersaaklike en belangrike inligting word dan by geleenthede soos die jaarlikse Boeredag, Plaaswerkersdag, Skaapinligtingsdag sowel as by die voor- en na-aanplantingsessies oorgedra.

Daarbenewens het hierdie afdeling ’n hulpbronbiblioteek oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe en dien in staande komitees oor volhoubare boerdery en proteïennavorsing.

LANDBOURAADGEWER (Bredasdorp)

Pierre Laubscher
pierrel@overbergagri.co.za
Tel: 028 424 1120
Sel: 082 388 0039

LANDBOURAADGEWER (Caledon)

Michael Gregory
michaelg@overbergagri.co.za
Tel: 079 500 7459
Sel: 028 214 3826

LANDBOURAADGEWER (Swartland)

Lombard van Jaarsveld
lombardvj@overbergagri.co.za
Tel: 022 433 8381
Sel: 073 766 3961

Raadgewers moniteer en vergelyk die produksie- en opbrengspotensiaal van nuwe én bestaande kultivars. Tersaaklike en belangrike inligting word dan by geleenthede soos die jaarlikse Boeredag, Plaaswerkersdag, Skaapinligtingsdag sowel as by die voor- en na-aanplantingsessies oorgedra.

Daarbenewens het hierdie afdeling ’n hulpbronbiblioteek oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe en dien in staande komitees oor volhoubare boerdery en proteïennavorsing.

Saadbestellings

Om die jaarlikse saadbestelproses te stroomlyn, word produsente aangemoedig om hulle graan- en weidingsaadbestellings vroegtydig by hulle naaste depots of kleinhandeltakke te plaas. Vir navrae oor saadbestellings, kontak gerus enige van die volgende persone:

Bestelvorms vir graan- en weidingsaad: 

  • Saadbestelbrief
  • Saadbestelvorm
  • Weiding- en uiesaadbestelvorm
  • Jongste kultivarinligting
  • Bestelvorm vir weidingsgewas-entstowwe
  • Saaidigtheidstabel
  • SABBI: Nuwe brouersgarsvariëteite vir die Suid-Kaap – Agulhas en Hessekwa
  • Sensako-plaasherwinde saad 2016
  • Sensako-ooreenkoms met kommersiële produsente

GRAANSAAD

Carien van Deventer
Tel: 028 425 5825
Epos: carienvd@overbergagri.co.za
Pierre Laubscher
Tel: 028 425 5827

WEIDINGSAAD

Tiaan Augustyn
Tel: 028 214 6114
Epos: tiaana@overbergagri.co.za

Ondersteuning van navorsing in landbou

Overberg Agri se Roodebloem navorsingsplaas is geleë langs die N2 snelweg, net buite Caledon. Gevestig in 1991 vir die doel van landbounavorsing, bied hierdie kommersiële plaas wetenskap-gebaseerde oplossings vir die talle uitdagings wat boere van die omgewing ondervind. Benewens navorsing, dien die plaas ook as ‘n fasiliteit vir verskeie gebeurlikhede op ons kalender.

 Ons glo in die bevordering van ‘n omgewing wat landbounavorsing aanmoedig. Die Overberg Agri span wat by die Roodebloem fasiliteit betrokke is, is nie alleen bedrywig met verskeie kultivar proewe, evaluasie van bemesting en dierevoeding op die plaas nie maar ook in die omgewing. Ons motiveer die span om deurlopend maniere te vind om ons produsente te ondersteun in verbeterde natuurbestuur, produktiwiteit, volhoubaarheid en vermindering van verliese weens siektes en insekte om sodoende groter opbrengste van vee en gewasse te verseker, om meer doeltreffende toerusting te ontwikkel en vir die bevordering van algehele voedsel kwaliteit.